LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Ukończono budowę ponad 80% słupów linii Olsztyn Mątki – Ostrołęka

16.08.2016

Prace terenowe polegające na przygotowaniu fundamentów i wybudowaniu słupów linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki zbliżają się ku końcowi. Generalny Wykonawca, Aldesa Nowa Energia, zamontowała już ponad 80% słupów i wykonała ponad 90% fundamentów planowanej linii.

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki wkracza w kluczową fazę. W wyniku prac ziemnych trwających nieprzerwanie od czerwca 2015 roku, Aldesa Nowa Energia zakończyła montaż prawie 290 słupów składających się na nową linię o łącznej długości ponad 150 km. Prace wstępne polegające na przygotowaniu fundamentów pod konstrukcje słupów, w większości przypadków o głębokości około 4 metrów, dobiegły końca na około 320 stanowiskach. Drugim etapem budowy będzie zawieszanie przewodów służących do przesyłu energii elektrycznej z wykorzystaniem tzw. metody pod naprężeniem.

Prace terenowe są obecnie realizowane na terenie wszystkich gmin, przez które będzie przebiegać nowa linia elektroenergetyczna. Nad bezpieczeństwem pracowników Generalnego Wykonawcy, jak i osób trzecich znajdujących się na placu budowy, czuwają kierownicy i koordynatorzy BHP. Zachowanie odległości nie mniejszej niż 11 metrów pomiędzy  najniższej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią zapewni bezpieczeństwo pracy maszyn rolniczych. Wykorzystanie odpowiednich izolatorów i przewodów odgromowych będzie chroniło instalacje podczas wyładowań atmosferycznych.

Inwestycja polegająca na zastąpieniu dotychczasowej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki, nową, dwutorową linią 400 kV jest prowadzona przez spółkę Aldesa Nowa Energia na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W wyniku wybudowania linii 400 kV, poprawiona zostanie niezawodność dostaw energii do mieszkańców w północno-wschodniej części kraju, a także podniesie się bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl