LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Konsultacje trasy nowej linii elektroenergetycznej w miejscowości Olędry

18.02.2014

18 lutego 2014 r. przedstawiciele firmy Aldesa Nowa Energia spotkali się z mieszkańcami wsi Olędry w gminie Wielbark, aby przedyskutować najbardziej dogodny przebieg linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki na obszarze sołectwa. Konstruktywne uwagi właścicieli gruntów oraz otwartość spółki na sugestie pozwalają oczekiwać szybkiego postępu prac inwestycyjnych na tym terenie.

Mieszkańcy wsi i przedstawiciele wykonawcy przeanalizowali w obecności pani sołtys Olędrów i wójta gminy Wielbark mapę z aktualnym wariantem trasy linii. Maciej Zmysłowski, kierownik ds. komunikacji społecznej Aldesa Nowa Energia wyjaśnił, że nowa linia została zaprojektowana w jak najbliższym sąsiedztwie istniejącej już linii 220 kV, aby maksymalnie ograniczyć ingerencję inwestycji w życie mieszkańców.

Właściciele gruntów, na których ma być posadowiona linia, wskazali wykonawcy propozycje rozwiązań, które w ich opinii ułatwią prowadzenie budowy we wsi i usprawnią proces zawierania umów o ustanowienie służebności przesyłu. Przedstawiciele spółki zapewnili, że wszystkie zgłoszone sugestie zostaną szczegółowo przeanalizowane i zweryfikowane przez wykonawcę pod kątem ich możliwej realizacji.

Uczestnicy spotkania udali się także w teren, gdzie wstępnie rozpatrzyli propozycje mieszkańców. Wykonawca zadeklarował, że wyniki analizy technicznej i planistycznej przekaże do Urzędu Gminy Wielbark.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego, realizowana na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie.

Bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę pełni jako Inżynier Kontraktu spółka PSE Inwestycje S.A., będąca w 100% własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Inwestorem budowy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Zakres i forma działalności spółki jako operatora zostały określone w ustawie Prawo energetyczne.

Wykonawcą inwestycji jest Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE SA na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl