LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Aldesa rozmawia z sołtysami podolsztyńskich miejscowości o budowie linii elektroenergetycznej

31.01.2014

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia, generalnego wykonawcy budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki, spotkali się w styczniu 2014 r. z sołtysami podolsztyńskich miejscowości, na terenie których będzie realizowana inwestycja. Spotkania te są ważnym elementem dialogu, jaki wykonawca chce prowadzić ze społecznościami lokalnymi przez cały okres realizacji inwestycji.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV będzie prowadzona w województwie warmińsko-mazurskim m.in. na terenie 12 sołectw gmin: Barczewo, Dywity, Purda oraz Jonkowo. Przedstawiciele wykonawcy spotkali się 13 stycznia  z sołtysami miejscowości Brąswałd i Redykajny, 14 stycznia – Dywity, Kajny oraz Mątki, 20 stycznia - Wójtowa i Jedzbarka, a 23 stycznia z sołtysami Giław, Prejłowa i Klebarka Wielkiego.

W trakcie spotkań omówiono przebieg linii przez poszczególne miejscowości oraz lokalne uwarunkowania terenowe i przyrodnicze. Sołtysi wskazywali na jakie kwestie wykonawca powinien zwrócić uwagę, prowadząc prace planistyczne, a następnie budowlane: występowanie terenów podmokłych, objętych ochroną przyrodniczą, dostępność dróg. Przedstawiciele wykonawcy omawiali z kolei zagadnienia prawne związane z ustanawianiem służebności przesyłu na gruntach oraz wyjaśniali w jaki sposób będą z tego tytułu wyliczane wynagrodzenia dla ich właścicieli.

Pracownicy Aldesy informowali, iż projekt jest inwestycją celu publicznego, która została uwzględniona w planach województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Olsztyna, a poparcie dla niej zadeklarowali wójtowie wszystkich gmin, przez teren których prowadzić będzie linia.

Aldesa będzie kontynuować spotkania z mieszkańcami i lokalnymi władzami samorządowymi. Dialog ten służyć ma informowaniu o wszystkich etapach projektu oraz wymianie uwag i sugestii na temat realizacji inwestycji. Spółka przykłada bardzo dużą wagę do tego aspektu inwestycji, zdając sobie sprawę, że otwartość i gotowość do rozmów są niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego. Trasa linii będzie biec przez 2 województwa (mazowieckie, warmińsko-mazurskie), 14 gmin (Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Barczewo, Purda, Dywity, Jonkowo, Olsztyn, Ostrołęka), 55 sołectw i będzie mierzyć blisko 140 km. Zgodnie z założeniami, projekt inwestycyjny zostanie sfinalizowano do 2016 r.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl