LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Dywity: kolejna gmina wprowadza linię 400 kV do MPZP

28.01.2014

Radni gminy Dywity jednogłośnie podjęli decyzję o wprowadzeniu przygotowanego przez spółkę Aldesa Nowa Energia projektu linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 28 stycznia 2014 r. Rada Gminy Dywity zdecydowała o przystąpieniu do zmiany obu opracowań.  

Inwestycja budowy dwutorowej linii o napięciu 400 kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki będzie realizowana na terenie trzech miejscowości na terenie gminy Dywity: Dywit, Brąswałdu i Redykajn. Na przeważającym odcinku linia 400 kV będzie prowadzona równolegle do istniejącej linii 220 kV. Ta ostatnia, po zakończeniu budowy nowej linii, zostanie zdemontowana.

Aldesa Nowa Energia podjęła starania na rzecz dostarczenia przedstawicielom lokalnej władzy i mieszkańcom poszczególnych sołectw niezbędnych informacji na temat inwestycji. Pierwsze spotkania informacyjne odbyło się już w czerwcu 2013 r. W ich trakcie specjaliści Aldesy przedstawiali założenia projektu oraz szczegóły techniczne budowy linii. Spotkania były także okazją do wyjaśnia zagadnień związanych z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego linii oraz wpływu linii na środowisko społeczne i naturalne.

Wójt gminy Dywity, Jacek Tomasz Szydło, w pełni rozumie i akceptuje potrzebę realizacji inwestycji. Jest on sygnatariuszem Deklaracji o współpracy na rzecz realizacji inwestycji.

Za realizacją inwestycji opowiadają się wójtowie wszystkich 14 gmin, przez tereny których ma ona przebiegać.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego. Trasa linii będzie biec przez 2 województwa (mazowieckie, warmińsko-mazurskie), 14 gmin (Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Barczewo, Purda, Dywity, Jonkowo, Olsztyn, Ostrołęka), 55 sołectw i będzie mierzyć blisko 140 km. Zgodnie z założeniami, projekt inwestycyjny zostanie sfinalizowano do 2016 r.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl