LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rada Gminy Szczytno wprowadza linię 400 kV do MPZP

24.01.2014

24 stycznia 2014 r. Rada Gminy Szczytno jednogłośnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy oraz o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W obu opracowaniach ujęty zostanie projekt linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki realizowany przez spółkę Aldesa Nowa Energia.

Uchwały zostały podjęte jednomyślnie: 15 radnych głosowało za, nikt się nie wstrzymał od głosu. Zaprojektowana przez spółkę Aldesa Nowa Energia linia elektroenergetyczna 400 kV  będzie biegła przez gminę Szczytno na odcinku ok. 18 km we wsiach: Małdaniec, Czarkowy Grąd, Rudka, Płozy, Lemany, Zielonka i Kaspry.

Uchwałę Rady Gminy poprzedziły konsultacje społeczne, jakie Aldesa przeprowadziła z władzami gminy i mieszkańcami. Pierwsze spotkania ze szczycieńskimi samorządowcami odbyły się już na początku realizacji inwestycji – w czerwcu i lipcu 2013 r. W trakcie spotkań z sołtysami, które zostały zorganizowane w grudniu 2013 r., przedstawiciele spółki informowali o założeniach projektu inwestycyjnego i jego znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu. Zostały omówione także zasady projektowania linii elektroenergetycznych oraz standardy bezpieczeństwa, które będą spełniać.

Kwestiami, które spotkały się z największym zainteresowaniem, były procedury związane z zawieraniem umów o ustanowienie służebności przesyłu i wypłaty związanych z tym odszkodowań. Przedstawiciele wykonawcy zapewnili, że wynagrodzenia z tego tytułu będą wypłacane zgodnie z przepisami wprowadzonymi do kodeksu cywilnego w 2008 r. Szkody powstałe podczas prac budowlanych i eksploatacji linii będą wycenione przez niezależnych rzeczoznawców, a właściciele gruntów otrzymają adekwatne odszkodowanie.

Podjęte przez Radę Gminy Szczytno uchwały stanowią ważny etap w realizacji inwestycji w powiecie szczycieńskim. Za realizacją inwestycji opowiedzieli się starosta szczycieński Jarosław Matłach oraz wójt gminy Szczytno, Sławomir Wojciechowski. Obaj są sygnatariuszami Deklaracji o współpracy na rzecz realizacji inwestycji.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego. Trasa linii będzie biec przez 2 województwa (mazowieckie, warmińsko-mazurskie), 14 gmin (Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Barczewo, Purda, Dywity, Jonkowo, Olsztyn, Ostrołęka), 55 sołectw i będzie liczyć blisko 140 km. Zgodnie z założeniami, projekt inwestycyjny zostanie sfinalizowano do 2016 r.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl