LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Spotkanie informacyjne w Olsztynie

20.05.2014

We wtorek 20 maja odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Budowy dwutorowej linii 400kV Ostrołęka-Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru o napięciu 220 kV w relacji Ostołęka-Olsztyn. Wszystkich mieszkańców Olsztyna zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia zapraszamy na godz. 17:00 do Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, przy ul. Artyleryjskiej 3f, sala 313-314. Spotkanie organizuje Generalny Wykonawca Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

Dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki

Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400kV pomiędzy stacją elektroenergetyczną Olsztyn Mątki, a stacją elektroenergetyczną Ostrołęka z wprowadzeniem jednego toru prądowego do stacji elektroenergetycznej Olsztyn oraz wykonanie traktów światłowodowych pomiędzy stacjami.

Zakres prac:
Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”, uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz służebności przesyłu, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią, demontaż istniejącej linii 220kV od stacji Olsztyn Mątki do stacji Olsztyn o długości 17,55 km oraz linii 220kV Olsztyn – Ostrołęka do stacji Ostrołęka o długości 119,00 km, budowa linii wraz z traktami światłowodowymi, przeprowadzenie badań odbiorczych, opracowanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń.

Wartość inwestycji: 425 735 462.31 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2016
Inwestor: PSE S.A.
Generalny Wykonawca: Aldesa Nowa Energia Sp z o.o.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl