LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Mieszkańcy Wójtowa zaakceptowali trasę nowej linii elektroenergetycznej na terenie ich miejscowości

07.04.2014

Społeczność Wójtowa w gminie Barczewo zaakceptowali trasę nowej linii elektroenergetycznej 400 kV na terenie ich miejscowości. Opracowany przez spółkę Aldesa Nowa Energia projekt linii był konsultowany w kwietniu 2014 r. z mieszkańcami i władzami gminy. W trakcie kolejnych spotkań udało się wypracować optymalny wariant trasy linii, uwzględniający postulaty mieszkańców, lokalne uwarunkowania terenowe oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Podczas spotkania z przedstawicielami Aldesy zorganizowanym 7 kwietnia 2014 r. mieszkańcy Wójtowa zwrócili się z prośbą o poprowadzenie nowej linii w jak najbliższej odległości od istniejącej linii 220 kV. Spólka pierwotnie planowała pewne odsunięcie nowej linii od istniejącej, aby ominąć tereny inwestycyjne w Wójtowie i tym samym nie blokować dalszego rozwoju gminy. Planiści Aldesy przy projektowaniu trasy linii musieli wziąć pod uwagę także plany GDDKiA, która w okolicy Wójtowa zaplanowała budowę węzła komunikacyjnego oraz zbiornika retencyjnego.

Mieszkańcy Wójtowa opowiedzieli się jednak za trasą prowadzącą wzdłuż istniejącej linii. Rozwiązanie takie zaaprobował równiez obecny na spotkaniach burmistrz Barczewa, Jan Lech Nitkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej ... Aldesa zmodyfikowała odpowiednio porojekt trasy. W tym projekcie będzie ona bieć w odległości ok. 230 m od zabudowań mieszkalnych w Wójtowie.

Uczestniczący w spotkaniach mieszkańcy byli także zainteresowani oddziaływaniem linii na zdrowie oraz krajobraz. Specjaliści Aldesy zapewnili, że budowane w myśł wymogów PSE S.A. sieci należą do najnowocześniejszych na świecie i spełniają bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Gwarancją bezpieczeństwa ludzi i środowiska są także polskie przepisy dotyczące dopuszczalnych norm oddziaływania pola elektromagnetycznego linii, które należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Burmitrz Barczewa zapewnił, że przed podjęciem uchwały o zmianie MPZP odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Wójtowa, a nowy projekt linii zostanie dodatkowo przesłany do właścicieli ziemskich, na działkach których zostanie zlokalizowana linia.

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia zapowiedzieli organizację spotkania także z mieszkańcami sąsiedniej miejscowości – Nikielkowo.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego, realizowaną na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie.

Bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę pełni jako Inżynier Kontraktu spółka PSE Inwestycje S.A., będąca w 100% własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl