LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rada Gminy wstrzymuje prace nad planem miejscowym

09.05.2014

Radni Gminy Czarnia 7 maja 2014 r. po raz kolejny obradowali nad zagospodarowaniem przestrzennym gminy oraz projektem budowy na jej terenie nowej linii elektroenergetycznej. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy zdecydowali o uchyleniu uchwały z 26 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego, określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Na tym ostatnim szczególnie zależy spółce Aldesa Nowa Energia, generalnemu wykonawcy inwestycji budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Głównym celem tej inwestycji jest zapewnienie bezpiecznych, stabilnych dostaw energii elektrycznej na obszarze Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur, w ilości umożliwiającej dalszy rozwój gospodarczy tych regionów.

Radni gminy Czarnia zdecydowali jednak o uchyleniu własnej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, który uwzględniałby projekt budowy linii. Z wnioskiem takim zwróciła się do nich część mieszkańców sołectw Surowe i Długie, w opinii których linia została zaprojektowana zbyt blisko niektórych zabudowań mieszkalnych.

Podczas spotkania przedstawiciele spółki zapewnili, iż projektanci  kierowali się priorytetem jak najmniejszej ingerencji w życie społeczności lokalnej. Spółka dochowała wszelkiej staranności w zakresie norm i przepisów regulujących w Polsce lokowanie tego typu instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa mieszkańców. Dla linii o napięciu 400 kV wyznacza się 70-metrowy pas technologiczny (po 35 m w obie strony od osi linii), stanowiący bufor bezpieczeństwa, poza którym oddziaływanie pola elektromagnetycznego linii jest bliskie zeru.

Pracownicy Aldesy zwracali także uwagę, iż zgodę na posadowienie linii wyraziło w Gminie Czarnia już blisko 80 proc. właścicieli nieruchomości, na których gruntach wykonawca zaplanował inwestycję. W Surowym stosowne umowy podpisało aż 64 mieszkańców. W sołectwie Długie  z kolei podpisanych jest już 52 z 80 przewidzianych umów. Mimo to, radni gminy zdecydowali o odstąpieniu od przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Aldesa Nowa Energia podkreśla, że jest gotowa do dalszych rozmów z mieszkańcami i władzami Gminy Czarnia, które pozwolą wypracować rozwiązania optymalne dla wszystkich stron. Kierownictwo spółki wyraża nadzieję, że zrozumienie dla potrzeby realizacji inwestycji i roli, jaką linie przesyłowe odgrywają w rozwoju Mazowsza, będą podstawą konstruktywnego podejścia do realizowanej inwestycji i dalszej owocnej współpracy wykonawcy z Gminą Czarnia.

***

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego, realizowana na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie.

Bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę pełni jako Inżynier Kontraktu spółka PSE Inwestycje S.A., będąca w 100% własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Inwestorem budowy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Zakres i forma działalności spółki jako operatora zostały określone w ustawie Prawo energetyczne.

Wykonawcą inwestycji jest Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE SA na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl