LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Mieszkańcy Gminy Czarnia chcą rozmawiać o budowie linii elektroenergetycznej

11.06.2014

11 czerwca 2014 r. przedstawicie spółki Aldesa Nowa Energia, generalnego wykonawcy inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki, spotkali się z radnymi i mieszkańcami sołectw Surowe i Długie w Gminie Czarnia. Podczas spotkania ustalono wspólnie dalsze działania mające na celu wytyczenie optymalnego wariantu trasy linii przesyłowej w tych miejscowościach.

Przedstawiciele Aldesy skonsultowali z obecnymi na spotkaniu mieszkańcami i radnymi obszar na terenie sołectw Surowe i Długie, który wymaga dalszych prac planistycznych. Pracownicy spółki odwiedzą w najbliższych tygodniach właścicieli gruntów na tym obszarze, z którymi omówią propozycje zmian w projekcie trasy linii. Jak zapowiedział Krzysztof Tyszko, dyrektor ds. technicznych Aldesa Nowa Energia, powstaną na tej podstawie 2-3 warianty trasy, z których zostanie wybrany jeden, akceptowalny dla większości mieszkańców. Zostaną one przedstawione jeszcze w czerwcu 2014 r., przed najbliższą sesją Rady Gminy Czarnia.

Maciej Zmysłowski, kierownik ds. komunikacji społecznej, podziękował zebranym za gotowość do dalszego prowadzenia rozmów w sprawie inwestycji. Rada Gminy odstąpiła w maju 2014 r. od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego projekt linii. Mieszkańcy, jak i władze gminy, rozumieją jednak konieczność rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej i akceptują budowę linii 400 kV w ich miejscowościach.

Aldesa Nowa Energia chce wypracować w porozumieniu z mieszkańcami rozwiązania, które zostaną uznane przez lokalną społeczność za optymalne. Radni gminy podkreślali, iż mieszkańcy doskonale znają topografię terenu, na którym będzie realizowana inwestycja i potrafią wskazać zadawalające ich rozwiązania. Tak opracowany projekt trasy linii elektroenergetycznej będzie mógł zostać przez nich rozpatrzony i wprowadzony w przyszłości do planu miejscowego.

***

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki, to inwestycja celu publicznego, realizowana na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie.

Inwestorem budowy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Zakres i forma działalności spółki jako operatora zostały określone w ustawie Prawo energetyczne.

Bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę pełni jako Inżynier Kontraktu spółka PSE Inwestycje S.A., będąca w 100% własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Wykonawcą inwestycji jest Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polska spółka zależna jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE SA na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl