LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Nowa linia elektroenergetyczna w MPZP gminy Wielbark

26.06.2014

26 czerwca 2014 r. Radni Gminy Wielbark jednogłośnie przyjęli uchwały o zmianach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W obu uchwałach uwzględniono projekt budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Wójt gminy Wielbark, Grzegorz Zapadka, przedstawił podczas sesji Rady Gminy projekt zmian w SUiKZP oraz założenia MPZPZ. Planiści spółki Aldesa Nowa Energia, głównego wykonawcy inwestycji, ściśle współpracowali z wójtem i radnymi przy opracowywaniu optymalnego dla mieszkańców gminy wariantu trasy linii. Konsultacje prowadzone z władzami gminy oraz mieszkańcami pozwoliły wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie, w którym linia elektroenergetyczna zostanie poprowadzona pomiędzy wsią Zapadki a Lesiny Wielkie.

Obie uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl