LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Baranowo uchwala SUiKZP z projektem nowej linii elektroenergetycznej

30.06.2014

Baranowo to kolejna gmina, która uwzględniła projekt budowy linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki w miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podczas Sesji Rady Gminy 30 czerwca 2014 r. radni jednogłośnie podjęli decyzję o wprowadzeniu niezbędnych zmian do SUiKZP, które umożliwią dalsze prace nad realizacją tej inwestycji.

Potrzebę oraz zakres zmian w SUiKZP przedstawił radnym wójt Baranowa – Henryk Toryfter. Zgodnie z założeniami, przez sołectwa Kopaczyska i Zawady zostanie poprowadzony odcinek linii o długości 7,1 km.

Podobnie jak w przypadku innych gmin, na terenie których będzie realizowana inwestycja, Aldesa Nowa Energia także w Baranowie przykładała szczególną wagę do dialogu z przedstawicielami lokalnych władz i mieszkańców. Kolejne spotkania konsultacyjne oraz otwartość na współpracę wszystkich stron pozwoliły wypracować optymalną trasę linii.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl