LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Aldesa bliżej uzgodnienia trasy nowej linii elektroenergetycznej w Gminie Czarnia

16.07.2014

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia wzięli udział  15 lipca 2014 r. w  zebraniu  sołeckim we wsi  Surowe w Gminie Czarnia. Planiści spółki wspólnie z mieszkańcami i uczestniczącymi w spotkaniu radnymi ustalili obszar na terenie gminy, w obrębie którego zostanie poprowadzona nowa linia elektroenergetyczna 400 kV. Uzgodnienia ze spotkania będą stanowić podstawę do przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podczas spotkania przedstawiciele Aldesy omówili 3 możliwe warianty poprowadzenia linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki na terenie gminy: 1. wariant pierwotnie proponowany przez wykonawcę, 2. wariant Omulew, 3. wariant północny. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania z radnymi i mieszkańcami Gminy Czarnia w dniu 14 czerwca, pracownicy spółki  odbyli w ostatnich tygodniach szereg spotkań z właścicielami gruntów, na których zaplanowano  warianty linii, analizując wspólnie z mieszkańcami ich wady i zalety.

Przeprowadzone konsultacje pozwoliły ustalić, iż najbardziej optymalną trasą linii jest w opinii mieszkańców wariant północny. Opowiedziało się za nim  73% osób, z którymi spotkali się przedstawiciele Aldesy, 50% wybrało wariant pierwotnie zaplanowany przez wykonawcę, a 43% głosów uzyskał tzw. wariant Omulew, biegnący wzdłuż lokalnej rzeki (mieszkańcy mogli wskazać więcej niż jeden preferowany wariant).

Planiści Aldesy chcą połączyć w jednym projekcie zalety wariantów, które uzyskały najwięcej głosów. Podczas spotkania  zaprezentowali mapę, na której  zakreślono obszar, w którym mogłaby prowadzić linia. Przedstawiciele Aldesy zaproponowali, aby trasa linii prowadziła na dłuższym odcinku przez wieś Długie i częściowo przez wieś Surowe po trasie wariantu północnego (3), a następnie łączyła się we wsi Surowe z trasą wcześniej procedowaną przez wykonawcę (1). Jak zapewnili, najlepsze rozwiązania będą indywidualnie konsultowane z właścicielami gruntów, posiadającymi działki w wyznaczonym obszarze.

Podczas spotkania  mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi do zakreślonego obszaru dalszych prac planistycznych, a każdy mógł indywidualnie wskazać swoje sugestie  na mapie. W efekcie dyskusji udało się określić obszar, który został zaakceptowany przez wszystkich.

Przedstawiciele spółki zwrócili się  do wójta i przewodniczącego Rady Gminy Czarnia o podjęcie uchwały o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wytyczonego obszaru. Umożliwi to spółce prowadzenie dalszych prac inwestycyjnych oraz  wypracowanie optymalnych  dla mieszkańców rozwiązań.  16 lipca 2014 r. wójt Gminy Czarnia podpisał wniosek do przewodniczącego Rady Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady w tej sprawie.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl