LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rada Gminy Czarnia wprowadza nową linię elektroenergetyczną do planu miejscowego

24.07.2014

Radni Gminy Czarnia 24 lipca 2014 r. jednomyślnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W projekcie planu został wskazany obszar na terenie gminy, w obrębie którego planiści spółki Aldesa Nowa Energia wytyczą trasę nowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki. 

Uchwała Rady Gminy to rezultat konsultacji, które przedstawiciele spółki Aldesa – generalnego wykonawcy inwestycji - prowadzili z mieszkańcami sołectw Długie i Surowe na przestrzeni ostatnich tygodni. W czerwcu i lipcu planiści spółki wielokrotnie spotykali się z właścicielami gruntów oraz władzami samorządowymi gminy, aby ustalić najlepsze rozwiązania, odpowiadające oczekiwaniom mieszkańców.

W trakcie uzgodnień powstały 3 możliwe warianty poprowadzenia linii elektroenergetycznej  na terenie gminy: 1. wariant pierwotnie proponowany przez wykonawcę, 2. tzw. wariant Omulew, biegnący w okolicy miejscowej rzeki oraz 3. tzw. wariant północny. Każdy zainteresowany mógł w trakcie spotkań z przedstawicielami spółki wyrazić swoją opinię na temat projektowanych  tras linii oraz wskazać ich ewentualne plusy i minusy.

Ustalono, iż planiści Aldesy  połączą w jednym projekcie zalety wariantów, które zyskały największą aprobatę mieszkańców. Wspólnie z właścicielami gruntów  pracownicy spółki wytyczyli  obszar na terenie gminy, w którym zostanie poprowadzona ostateczna trasa linii. Ma ona prowadzić na dłuższym odcinku przez wieś Długie i częściowo przez wieś Surowe po trasie wariantu północnego (3), a następnie łączyć  się we wsi Surowe z trasą wcześniej procedowaną przez wykonawcę (1). Propozycja ta została zaaprobowana przez mieszkańców i przedstawicieli władz gminy podczas spotkania sołeckiego w miejscowości Surowe 15 lipca 2014 r..

Podjęcie przez Radę Gminy Czarnia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tak wytyczonego obszaru, umożliwi  spółce Aldesa Nowa Energia prowadzenie dalszych prac projektowych oraz  wypracowanie optymalnych  dla mieszkańców rozwiązań. 

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl