LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Mieszkańcy Skajbot rozmawiają z Aldesą o linii

06.08.2014

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia spotkali się 6 sierpnia 2014 r. z mieszkańcami sołectwa Skajboty w Gminie Barczewo, aby omówić trasę planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV. W spotkaniu wziął także udział wiceburmistrz Barczewa Dariusz Jasiński.


Mieszkańcy Skajbot zaprosili przedstawicieli firmy Aldesa, aby porozmawiać na temat planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Przez Gminę Barczewo linia będzie przebiegać na odcinku ok. 13 km.


Podczas rozmów wielokrotnie podkreślano, że celem jest realizacja inwestycji przy równoczesnym jak najmniejszym wpływie inwestycji na środowisko naturalne, krajobraz i jakość życia mieszkańców. Przedstawiciele Aldesy zapewnili, że linia będzie spełniać wymogi prawa krajowego oraz europejskiego, a wzdłuż niej zostanie wyznaczony 70-metrowy pas technologiczny (po 35 m od osi linii). Nowa linia będzie zlokalizowana możliwie najbliżej już istniejącej, o napięciu 220 kV, która po uruchomieniu nowej instalacji zostanie zdemontowana.


Sołtys Barbara Kosowska zapytała w imieniu mieszkańców o korzyści, jakie inwestycja dla nich przyniesie. Przedstawiciele spółki wyjaśnili, że PSE SA – właściciel linii – będzie co roku uiszczać na rzecz gminy podatek w wysokości około 2% wartości inwestycji na jej terenie.


W trakcie spotkania, przedstawiciele Aldesy poinformowali mieszkańców, że spółka wystąpiła do Urzędu Miasta Barczewo z wnioskiem o wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru, gdzie będzie projektowana trasa linii. Dzięki temu rozwiązaniu, planiści będą mogli ustalić jej najbardziej optymalny przebieg.

W najbliższych tygodniach przedstawiciele spółki będą prowadzić indywidualne konsultacje z właścicielami gruntów w Skajbotach, na których zaplanowano trasę linii. Aldesa jest otwarta na wszelkie sugestie i propozycje lokalnej społeczności związane z inwestycją oraz jej przebiegiem.
 

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl