LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Linia elektroenergetyczna Ostrołęka - Olsztyn Mątki jest kolejną inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w północno–wschodniej Polsce.

14.06.2013

Linia elektroenergetyczna Ostrołęka - Olsztyn Mątki jest kolejną inwestycją Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w północno–wschodniej Polsce.

Ta zaplanowana na lata 2013 – 2016 inwestycja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii i Mazur oraz północnego Mazowsza oraz usprawnienia przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski. Projekt ten stanowi realizację celów publicznych wskazanych w art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. i jest inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Północno–wschodnia część Polski charakteryzuje się obecnie najmniejszą w kraju gęstością sieci przesyłowej. Jest to sytuacja niekorzystna nie tylko w kontekście potrzeb energetycznych regionu, ale także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rozbudowa systemu jest konieczna dla zwiększenia pewności zasilania, poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców oraz zmniejszenia zagrożenia przeciążeniami linii mogącymi powodować braki w dostawie energii elektrycznej.

Budowa nowej linii poprawi niezawodność sieci przesyłowej oraz ułatwi przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii systemowych, jakie mogą wystąpić w następstwie różnych zdarzeń losowych. Poprawa warunków oraz pewności zasilania gmin to szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie wielu miejsc pracy.

Projekt przewiduje wybudowanie ok. 138 km napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV, która zastąpi eksploatowaną dotychczas linię 220 kV. Budowa będzie realizowana na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego i będzie przebiegać przez gminy: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Purda, Barczewo, Dywity, Jonkowo. Dokładny przebieg linii na terenie poszczególnych gmin będzie przedmiotem uzgodnień z przedstawicielami społeczności lokalnych.  Ponadto budowa linii elektroenergetycznej zostanie poprzedzona szczegółowymi analizami środowiskowymi i planistycznymi. Ostateczna trasa linii zostanie zaprojektowana ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego. Następnie, wykonawca rozpocznie prace planistyczne oraz podpisywanie umów z właścicielami działek, na których będzie realizowana inwestycja.

Inwestorem linii są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA - wyznaczony w ustawie Prawo energetyczne Operator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wykonawcą inwestycji jest spółka Aldesa - jedna z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzących się z Hiszpanii. Spółka wygrała przetarg publiczny PSE SA na wykonawstwo linii Ostrołęka - Olsztyn Mątki. Oferta budowy linii elektroenergetycznej Ostrołęka - Olsztyn Mątki złożona przez Aldesa Nowa Energia miała wartość 425 mln 735 tys. Zł. Linia w całości zostanie wybudowana ze środków własnych PSE.

Ramowy harmonogram inwestycji:

  • 2013 r. – rozpoczęcie procesów związanych z pozyskiwaniem terenów pod inwestycję oraz procedurą administracyjną,
  • 2014-2015 – prowadzenie uzgodnień i procedur administracyjnych oraz uzyskiwania pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji,
  • 2016 - budowa linii wraz z traktami światłowodowymi,
  • wrzesień 2016 r. - planowane zakończenie inwestycji.

Informacje na temat firmy Aldesa Nowa Energia

Aldesa Nowa Energia to polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzących się z Hiszpanii. Realizuje duże kontrakty budowlane, zatrudniając ok. 2 600 pracowników na całym świecie. W Polsce spółka zaangażowana jest w realizację dużych kontraktów infrastrukturalnych i energetycznych. Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE S.A. na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl