LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Debata publiczna nad projektem planu miejscowego

26.08.2014

26 sierpnia 2014 r. o godzinie 13.00, w Urzędzie Gminy Lelis odbyła się debata publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), uwzględniającym budowę nowej linii elektroenergetycznej 400 kV. Podczas spotkania pracownicy spółki Aldesa Nowa Energia – wykonawcy inwestycji – odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące planowanej Inwestycji.

Debatę prowadził wójt gminy Lelis – Stanisław Subda. W debacie wzięli udział urzędnicy gminy Lelis, około 40 mieszkańców oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji spółki Aldesa Nowa Energia. Obecni na spotkaniu mieszkańcy Gminy zainteresowani byli przede wszystkim wpływem, jaki budowa linii elektroenergetycznej będzie miała na wartość ich gruntów. Przedstawiciele spółki wyjaśniali, iż każdy właściciel, z którym zostanie zawarta umowa o ustanowienie służebności przesyłu, otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie. Zostanie ono oszacowane przez niezależnego rzeczoznawcę indywidualnie dla każdej działki.

Wiele pytań dotyczyło wycinki drzew pod linię i słupy elektroenergetyczne. Planiści spółki, w reakcji na postulaty mieszkańców, poprowadzili trasę linii częściowo przez tereny leśne, aby odsunąć ją od zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy.  Pracownicy Aldesy poinformowali, iż na terenach Lasów Państwowych zostanie poprowadzona linia nadleśna, co pozwoli ograniczyć do minimum wycinkę drzew. Trwale zostaną usunięte jedynie drzewa pod konstrukcjami słupów. Tereny, gdzie drzewostan zostanie wycięty ze względu na prowadzone prace budowlane, będzie ponownie zalesiony przez spółkę.

Przedstawiciele Aldesy wyjaśniali także przebieg dalszych prac nad miejscowym planem. Uwagi do projektu MPZP, które zostały zgłoszone, będą następnie rozpatrzone przez wójta, a w dalszej kolejności przekazane do rady gminy. Rada rozpatrzy uwagi i podejmie decyzję ws. uchwalenia  MPZP. Miejscowy plan stanowić będzie podstawę do poprowadzenia na terenie Gminy Lelis  inwestycji celu publicznego, jaką jest budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl