LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Nowa Energia dla Warmii, Mazur i Mazowsza

11.12.2013

Linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV, która powstanie na trasie Ostrołęka - Olsztyn Mątki, to kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego północno–wschodniej Polski inwestycja Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. O znaczeniu tego projektu dla regionu dyskutowali 4 grudnia 2013 r. podczas konferencji „Nowa Energia dla Warmii, Mazur i Mazowsza” przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, przedstawiciele PSE S.A. oraz generalnego wykonawcy inwestycji – spółki Aldesa Nowa Energia.

Podczas konferencji przedstawiciele administracji publicznej i władz samorządowych województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, PSE S.A., PSE Inwestycje S.A. i Aldesa Nowa Energia, podpisały Deklarację w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. W dokumencie strony potwierdziły potrzebę realizacji inwestycji w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na terenie obu województw oraz jej znaczenie dla zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin i powiatów objętych jej obszarem.  

Bezpieczeństwo energetyczne regionu

W swojej prelekcji Marcin Laskowski, dyrektor Departamentu Inwestycji PSE S.A., zwrócił uwagę na fakt, że północno–wschodnia część Polski charakteryzuje się obecnie najmniejszą w kraju gęstością sieci przesyłowej. Jest to sytuacja niekorzystna nie tylko ze względu na rosnące potrzeby energetyczne regionu, ale także w kontekście bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. - Konieczna jest rozbudowa systemu, która pozwoli poprawić pewność zasilania, zmniejszyć zagrożenie przeciążeniami linii oraz podnieść jakość energii dostarczanej do odbiorców – wyjaśnił. – PSE S.A. koncentruje swoje plany inwestycyjne również w tym regionie Polski. Nakłady inwestycyjne, jakie spółka zaplanowała na rozwój sieci przesyłowych w ciągu najbliższych 15 lat to ok. 23 mld zł – poinformował.

Jednym z takich projektów jest linia przesyłowa Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Za kompleksową realizację inwestycji odpowiedzialna jest spółka Aldesa Nowa Energia. – Ta inwestycja celu publicznego jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby energetyczne Warmii, Mazur i Mazowsza. Uwieńczona powodzeniem budowa linii przyczyni się także do dalszego rozwoju gospodarczego obu województw: umożliwi realizację nowych inwestycji, stworzy również warunki do rozwoju lokalnych źródeł wytwarzania energii – powiedział Miguel Ortega, Dyrektor Generalny Aldesa Polska.

Rzetelny dialog publiczny

Dyrektor podkreślił, iż spółka ze szczególną uwagą traktuje kwestie komunikacji społecznej. - Zdajemy sobie sprawę, że skala oraz charakter projektu wymagają wielkiej staranności i otwartości na dialog z mieszkańcami terenów, na których realizowana będzie inwestycja. Dołożymy wszelkich starań, aby projekt przebiegał w zgodzie z najwyższymi standardami jakości, bezpieczeństwa i transparentności – zapewnia Miguel Ortega, Dyrektor Generalny Aldesa Polska. Spółka prowadzi program komunikacji społecznej, mający zapewnić wszystkim zainteresowanym dostęp do wszechstronnych informacji na temat projektu.

Na potrzebę dialogu z mieszkańcami terenów, na których prowadzone są inwestycje infrastrukturalne, zwrócił uwagę także Roman Pionkowski, prezes spółki PSE Inwestycje S.A., pełniącej rolę inżyniera kontraktu. – Dbamy, aby nasze działania były realizowane w stałym kontakcie ze społecznościami lokalnymi: mieszkańcami i samorządami. Zależy nam na tym, aby projekty inwestycyjne były realizowane w zgodzie z miejscowymi procedurami, abyśmy mogli być traktowani przez przedstawicieli społeczności lokalnych po partnersku – poinformował.

Potwierdzają to także przedstawiciele władz obu województw, mający w swych kompetencjach projekty celu publicznego o znaczeniu krajowym i kwestie bezpieczeństwa energetycznego. – Mimo oczywistej potrzeby tej inwestycji, aspekt inżynierii społecznej jest dużo trudniejszy do realizacji, niż aspekt techniczny – zauważył wicewojewoda warmińsko-mazurski Jan Maścianica. W jego opinii nowa linia 400 kV ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju województwa i stanowić będzie swego rodzaju autostradę energetyczną, łączącą Warmię i Mazury z systemem krajowym. – Wierzę, że udział w konferencji przedstawicieli samorządów świadczy o poparciu władz lokalnych dla tego przedsięwzięcia – dodał.

Projektowana inwestycja wpisuje się także w założenia Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030.  – To, co najbardziej cieszy inżynierów, to etap budowy. Aby mógł się on rozpocząć, konieczne jest spełnienie całego mnóstwa warunków formalnych i planistycznych. Proponuję, aby w tym zakresie  wykorzystywać doświadczenia z budowy infrastruktury liniowej na terenie obu województw – powiedział wicewojewoda mazowiecki, Dariusz Piątek.

Podczas konferencji przedstawiciele powiatów i gmin, na terenie których będzie realizowana budowa linii elektroenergetycznej, dyskutowali m.in. o zasadach planowania tras przebiegu inwestycji liniowych oraz procedurze wprowadzania tego typu projektów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mieli także okazję zapoznać się z referatami ekspertów na temat oddziaływania pola elektromagnetycznego linii na otoczenie i zdrowie człowieka oraz o wpływie inwestycji elektronenergetycznych na środowisko.

Konferencja „Nowa Energia dla Warmii, Mazur i Mazowsza” została zorganizowana przez firmę Aldesa Nowa Energia pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewody Mazowieckiego. Współorganizatorem konferencji były Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz PSE Inwestycje S.A.
***
Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego. Trasa linii będzie biec przez 2 województwa (mazowieckie, warmińsko-mazurskie), 15 gmin (Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Barczewo, Purda, Dywity, Jonkowo), 55 sołectw i będzie mierzyć blisko 140 km. Zgodnie z założeniami, projekt inwestycyjny zostanie sfinalizowany do 2016 r.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl