LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Baranowo i Kadzidło z nowymi planami miejscowymi

26.09.2014

Sukcesem uwieńczone zostały uzgodnienia ws. trasy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki w kolejnych dwóch gminach w województwie mazowieckim. 26 września 2014 r. radni gmin Baranowo i Kadzidło uchwalili nowe Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w których uwzględniona została inwestycja realizowana przez spółkę Aldesa Nowa Energia – generalnego Wykonawcę inwestycji.

Radni Baranowa i Kadzidła byli jednomyślni w podejmowaniu uchwał: wszyscy biorący udział w głosowaniach wyrazili zgodę na umieszczenie nowej linii elektroenergetycznej w miejscowych planach.

Było to możliwe dzięki konsultacjom, jakie spółka Aldesa Nowa Energia prowadziła z władzami i mieszkańcami poszczególnych gmin od ubiegłego roku. Podczas spotkań sołeckich i indywidualnych z właścicielami gruntów przedstawiciele spółki odpowiadali m.in. na pytania o oddziaływanie pola elektromagnetycznego linii, a także zasady naliczania odszkodowań z tytułu posadowienia elementów instalacji. W procesie uzgodnień niezwykle ważną rolę odegrali wójtowie oraz radni, którzy na bieżąco przekazywali wykonawcy uwagi i sugestie mieszkańców oraz wskazywali rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom lokalnych społeczności.

W gminach Baranowo i Kadzidło powstaną odpowiednio 7,1 i 11-kilometrowe odcinki nowej linii. Inwestycja na obszarze tych gmin będzie realizowana równolegle do istniejącej już linii 220 kV, która następnie zostanie zdemontowana.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl