LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Nowa linia elektroenergetyczna w planie miejscowym Gminy Dywity

25.09.2014

Radni Gminy Dywity 25 września 2014 r. jednogłośnie podjęli uchwałę o sporządzeniu nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W dokumencie uwzględniona została budowa nowej linii elektroenergetycznej 400 kV, którą zrealizuje spółka Aldesa Nowa Energia – generalny Wykonawca inwestycji.

Uchwała zamyka prace planistyczne nad miejscowym planem, które na wniosek Aldesy Gmina Dywity podjęła w styczniu 2014 r. W toku prac planistycznych w odpowiedzi na uwagi mieszkańców zgłaszane w trakcie konsultacji, Wykonawca częściowo zmodyfikował trasę linii, co pozwoliło odsunąć ją od zabudowań mieszkalnych. Na przeważającym odcinku linia 400 kV będzie prowadzona równolegle do istniejącej linii 220 kV, która po zakończeniu prac budowlanych zostanie zdemontowana. Inwestycja będzie realizowana na terenie trzech miejscowości: Dywit, Brąswałdu i Redykajn. W Gminie powstanie ok. 13-kilometrowy odcinek linii 400 kV biegnącej z Ostrołęki do Olsztyna. Uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zostanie następnie ogłoszony przez wojewodę warmińsko-mazurskiego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl