LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

11 do 4 dla planu miejscowego i linii przesyłowej w Gminie Lelis

07.11.2014

Równo miesiąc po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego radni Gminy Lelis podjęli analogiczną decyzję w sprawie planu miejscowego. Rada Gminy 7 listopada 2014 r. stosunkiem głosów 11 do 4 zdecydowała o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania, w którym uwzględniono projekt budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Wykonawca inwestycji, Aldesa Nowa Energia, zadbał o zapewnienie mieszkańcom i władzom gminy niezbędnych informacji na temat budowy linii oraz jej oddziaływania na życie lokalnej społeczności i środowisko naturalne. Na przestrzeni ponad roku pracownicy spółki wielokrotnie spotykali się z mieszkańcami sołectw, w których będzie realizowany projekt, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości i znaleźć rozwiązania dla pojawiających się problemów. 

Planiści Aldesy uwzględnili m.in. postulaty mieszkańców dotyczące odsunięcia linii od zabudowań mieszkalnych w miejscowości Białobiel. W porozumieniu z Urzędem Gminy i miejscowym urbanistą pierwotną trasę linii przeprojektowali tak, aby ominąć największe skupiska budynków i skierować inwestycję na tereny rolne oraz należące do Lasów Państwowych.

Aldesa dotrzymała także obietnicy złożonej przez dyrektora projektu Alberta Guillen w lutym 2014 r. i uzgodniła umowy o ustanowienie służebności przesyłu z 83 proc. właścicieli gruntów w Gminie. Pełnomocnicy spółki nadal prowadzą rozmowy z kolejnymi właścicielami, w trakcie których ustalają warunki wypłaty odszkodowania z tego tytułu.  

Obecny na sesji Rady Gminy prezes PSE Inwestycje SA, Roman Pionkowski wskazał, iż realizacja inwestycji na terenie gminy może przyczynić się do jej dalszego rozwoju. Pomóc mogą w tym podatki wpłacane każdego roku przez inwestora do budżetu Gminy, które będą stanowić 2% wartości instalacji zlokalizowanych na jej terenie. Prezes Pionkowski zwrócił także uwagę, że przewidziany w ramach projektu demontaż istniejącej linii 220 kV, która obecnie prowadzi przez zurbanizowaną część Białobieli, uwolni w tej miejscowości dodatkowe tereny pod zabudowę.

Zdaniem Alberta Guillen, uchwalenie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Lelis to niezwykle ważny krok w kierunku realizacji inwestycji. Aldesa Nowa Energia zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby być odpowiedzialnym partnerem dla gminy i jej mieszkańców w trakcie całego procesu inwestycyjnego.

Miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego, będzie podstawą do wydania decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę. W województwie mazowieckim konieczne jest uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jeszcze tylko w gminie Czarnia.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl