LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Debaty publiczne w gminie Czarnia

19.12.2014

18 grudnia 2014 r odbyły się debaty publiczne nad Projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Projektami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP I, MPZP II), uwzględniającymi budowę nowej linii elektroenergetycznej 400 kV. Podczas debat pracownicy spółki Aldesa Nowa Energia odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące planowanej budowy linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki.

W oparciu o uzgodnioną trasę linii sporządzone zostały: Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP I oraz MPZP II), które  były przedmiotem przeprowadzonych debat. W trakcie wyżej wymienionych debat mieszkańcy mieli okazję zadać pytania urbanistom, planistom i innymi pracownikom spółki Aldesa Nowa Energia. Przedstawiciele Aldesy wyjaśniali także przebieg dalszych prac nad Miejscowym planem i Studium oraz planowane działania w ramach j współpracy  z mieszkańcami. Uwagi do projektów MPZP i SUiKZP, które zostaną zgłoszone, będą następnie rozpatrzone przez wójta, a w dalszej kolejności przekazane do rady gminy. Rada rozpatrzy uwagi i podejmie decyzję ws. uchwalenia  MPZP i SUiKZP.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl