LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Dwutorowa linia 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w gminach Wielbark i Jonkowo

30.10.2013

Wielbark i Jonkowo to kolejne gminy, w których Rady Gmin podjęły decyzję o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uwzględniającego projekt  dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Inwestycja jest realizowana przez spółkę Aldesa Nowa Energia.

Radni gminy Wielbark przegłosowali decyzję o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 28 października 2013 r. W gminie Jonkowo uchwała w tej sprawie została przyjęta 30 października 2013 r.

Zaprojektowana przez Wykonawcę - Aldesę linia przesyłowa 400 kV będzie biegła w gminie Wielbark na odcinku ok. 14,3 km przez sołectwa: Olędry, Łatana Wielka, Lejkowo i Zabiele.
Odcinek linii w Jonkowie będzie mierzyć ok. 3,2 km i przebiegać przez wsie
Wilimowo, Kajny i Mątki.

Podjęte uchwały w obu gminach otwierają drogę do wprowadzenia projektu linii do MPZP. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to dokumenty określające przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, takich jak dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to długi i złożony proces, wymagający współpracy zainteresowanych stron na wielu płaszczyznach. Konieczna jest w tym względzie rzetelna i dobrze zorganizowana komunikacja, pozwalająca uzgodnić stanowiska interesariuszy. W tym celu planiści Wykonawcy spotykali się z władzami obu gmin, by omówić główne założenia projektu inwestycyjnego. W trakcie spotkań konsultowana była trasa linii, szczegóły techniczne projektu oraz harmonogram jego realizacji. Przedstawiciele wykonawcy spotkali się także z sołtysami gminy Wielbark i właścicielami gruntów, na których będzie realizowana inwestycja. Mieszkańcy otrzymali informacje na temat budowy linii oraz zasad ustanawiania służebności przesyłu na ich gruntach.

Podjęte przez Rady Gmin uchwały są ważnym punktem w procesie inwestycyjnym i świadczą o zrozumieniu lokalnej społeczności dla potrzeby budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. 

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego, realizowaną na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.  Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że ponad 90 proc. energii zużywanej w województwie warmińsko-mazurskim musi być sprowadzana z zewnątrz. Ponadto, większość linii elektroenergetycznych w Polsce zostało  wybudowanych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, co może zwiększać ilość awarii w regionie, a co za tym idzie przerw w dostawach prądu. Poprawa tej sytuacji wymaga modernizacji obecnych i budowy nowych linii, w tym m.in. dwutorowej linii 400 kV  Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl