LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Rozprawy administracyjne dotyczące decyzji środowiskowej dla inwestycji

27.01.2015

22 i 23 stycznia 2015 roku w Olsztynie i Czarni odbyły się rozprawy administracyjne, zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przed wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

W prowadzonych przez przedstawiciela RDOŚ w Olsztynie rozprawach uczestniczyli reprezentanci lokalnych społeczności i urzędów gmin, na terenie których ma się znaleźć planowana linia, eksperci ds. środowiskowych oraz pełnomocnicy ze strony Wykonawcy i Inwestora (Aldesa Nowa Energia i PSE Inwestycje).

W trakcie spotkania, przedstawiciele RDOŚ poinformowali o sposobie zawiadomienia o rozprawie oraz przedstawili wniosek Wykonawcy, dotyczący zakresu planowanej budowy linii elektroenergetycznej. Następnie, przedstawiciele Wykonawcy omówili założenia strategiczne projektu podkreślając, że celem inwestycji jest zapewnienie niezawodności oraz jakości dostaw energii elektrycznej na Warmii i Mazurach oraz Mazowszu. Omówiono również raport oddziaływania inwestycji na środowisko, przede wszystkim w części dotyczącej kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną fauny i flory znajdującej się na terenie objętym inwestycją, wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie oraz oddziaływania dźwiękowego linii. Po zakończeniu panelu informacyjnego, mieszkańcy z terenów objętych inwestycją zgłaszali swoje wnioski, sugestie i zapytania, na które odpowiedzi udzielali przedstawiciele RDOŚ, reprezentanci spółki Aldesa Nowa Energia oraz twórcy raportu.

Protokół z rozprawy wraz z uwagami mieszkańców zostanie przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, który rozpatrzy decyzję  środowiskową dla inwestycji.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl