LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

W gminie Szczytno radni jednogłośnie przyjęli MPZP uwzględniający linię

13.03.2015

W czasie nadzwyczajnej sesji rady gminy Szczytno 11 marca br. szczycieńscy radni zdecydowali o podjęciu uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. MPZP biorący pod uwagę trasę linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki, zyskał poparcie wszystkich obecnych radnych.

W gminie Szczytno zarówno studium, jak i MPZP uwzględniające inwestycję budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki zyskały poparcie wszystkich obecnych na sesjach radnych i zostały przegłosowane jednogłośnie, odpowiednio w dniach 24 lutego i 11 marca br. Decyzje radnych związane z trasą linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki, która na terenie gminy Szczytno będzie miała długość około 17,6 km, są wynikiem konsultacji społecznych realizowanych przez wykonawcę inwestycji – spółkę Aldesa Nowa Energia.

Wraz z uchwaleniem przez radę gminy Szczytno SUiKZP i MPZP zamknięty został proces pozyskiwania akceptacji władz gminnych z powiatu szczycieńskiego dla inwestycji budowy linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Budowa ww. linii elektroenergetycznej została ujęta w dokumentach MPZP i SUiKZP we wszystkich gminach powiatu szczycieńskiego, przez które przebiegać będzie inwestycja. Tym samym Wykonawca uzyskał akt prawa miejscowego stanowiący podstawę do wydania decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę linii. Powiat szczycieński, poza gminą Szczytno, obejmuje także dwie sąsiednie gminy, przez które przebiegać będzie planowana inwestycja, czyli Wielbark i Dźwierzuty.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl