LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Czarnia z jednogłośnym poparciem radnych

19.03.2015

W czasie nadzwyczajnej sesji rady gminy Czarnia w dniu 18 marca br. radni uchwalili nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uwzględniające budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Uchwały zatwierdzające MPZP w gminie Czarnia zostały przyjęte jednogłośnie.

Decyzja podjęta w czasie sesji rady gminy Czarnia przez wszystkich obecnych radnych zamyka proces planistyczny w gminach na terenie  województwa mazowieckiego dla inwestycji budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. W wyniku konsultacji społecznych prowadzonych przez spółkę Aldesa Nowa Energia, wykonawcę inwestycji, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, przewidujące budowę wspomnianej linii, zostały przyjęte przez radnych w pozostałych mazowieckich gminach: Lelis, Kadzidło i Baranowo.

Uchwały zatwierdzające MPZP w gminie Czarnia zostały poprzedzone przyjęciem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w gminie w dniu 4 marca br. Trasa linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki w gminie Czarnia będzie liczyć około 11,4 km i została zmodyfikowana przez wykonawcę na skutek realizowanego procesu konsultacji społecznych. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, pełniący rolę aktu prawa miejscowego, stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl