LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Barczewo jednogłośnie przyjmuje nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

27.03.2015

W czasie sesji rady miejskiej w Barczewie w dniu 24 marca br. radni podjęli uchwały o zatwierdzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których uwzględniona została inwestycja budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Zmienione MPZP uzyskały aprobatę wszystkich radnych obecnych na sali w czasie głosowania.

Przyjęcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Barczewo oznacza, że trasa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki została wprowadzona do dokumentów planistycznych regulujących przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu we wszystkich gminach, na obszarze których prowadzona będzie inwestycja. Uchwalenie MPZP przez radnych z gminy Barczewo jest wynikiem konsultacji społecznych realizowanych przez spółkę Aldesa Nowa Energia, generalnego wykonawcę inwestycji.

Decyzja rady miejskiej w Barczewie kończy prace planistyczne na terenie gmin w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Planowana trasa budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki w gminie Barczewo będzie wynosić około 13 km. Całość projektowanej nowej linii elektroenergetycznej, liczącej około 138 km, będzie przebiegać gminy: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Purda, miasto Olsztyn, Barczewo, Dywity oraz Jonkowo. MPZP, jako akt prawa miejscowego, jest podstawą do uzyskania decyzji administracyjnej o wydaniu pozwolenia na budowę.

Wykonawca Inwestycji pozostanie w stałym kontakcie z władzami gmin oraz lokalną społecznością, prowadząc działania informacyjne przed rozpoczęciem kolejnego etapu Inwestycji - budowy linii 400 kV.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl