LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Samorządowcy i leśnicy aprobują trasę nowej linii elektroenergetycznej w powiecie ostrołęckim

17.01.2014

Przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia i PSE Inwestycje S.A. dyskutowali 17 stycznia 2014 r. z samorządowcami powiatu ostrołęckiego i leśnikami o trasie nowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki na terenie powiatu. Uczestnicy spotkania uznali, że zaprojektowany przez  wykonawcę inwestycji wariant trasy w powiecie jest optymalny i będzie przedmiotem dalszych prac planistycznych w poszczególnych gminach.

W spotkaniu zorganizowanym pod przewodnictwem starosty Stanisława Kubła udział wzięli wójtowie gmin Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, Baranowo, Czarnia, przedstawiciel gminy Kadzidło oraz prezydent miasta Ostrołęka, a także reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw Ostrołęka i  Myszyniec oraz Sanepidu.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z  przebiegiem linii 400 kV w gminach powiatu ostrołęckiego, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia inwestycji przez tereny leśne i obszary Natura 2000. Krzysztof Tyszko, dyrektor ds. technicznych Aldesa Nowa Energia, omówił szczegółowo trasę linii w poszczególnych gminach oraz jej położenie względem zabudowań mieszkalnych.

Aneta Jermak-Szuniewicz, kierownik sekcji kontraktu Aldesa Nowa Energia,  przedstawiła  stan prac planistycznych w gminach. Inwestycja została już uwzględniona w dokumentacji planistycznej miasta Ostrołęka, gmin: Rzekuń, Kadzidło, Baranowo i Czarnia.

Jak poinformował dyrektor Tyszko, najdłuższy odcinek planowanej linii przebiega przez gminę Lelis, gdzie w odpowiedzi na sugestie władz samorządowych i mieszkańców, Aldesa kilkakrotnie modyfikowała trasę inwestycji. W rezultacie udało się opracować wariant, który pozwala ominąć najbardziej zurbanizowaną część gminy. Projekt ten był  konsultowany w grudniu ubiegłego roku z władzami gminy, i właściwego miejscowo Nadleśnictwa. W styczniu wykonawca inwestycji  zaprezentuje go  lokalnej społeczności.

W ocenie wójta Gminy Lelis, Stanisława Subdy, odsunięcie linii od terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i  poprowadzenie jej  przez lasy i łąki, jest rozwiązaniem właściwym, gdyż wiąże się ze znacznie mniejszymi kosztami społecznymi.

Linia w tak zmodyfikowanym kształcie pobiegnie przez tereny Lasów Państwowych i ominie gminę Olszewo-Borki.

Proponowany przez Aldesę wariant trasy w powiecie ostrołęckim pozytywnie zaopiniowali także leśnicy i przyrodnicy.  Aleksandra Atłowska, Dyrektor z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie doceniła odpowiedzialne podejście wykonawcy i inwestora  do kwestii środowiskowych i społecznych przy realizacji projektu. Jak zapewniła, RDOŚ nie jest przeciwna rozwojowi inwestycji, a jej zadaniem jest stanie na straży środowiska.

Nadleśniczy Zdzisław Gadomski poinformował, że przebieg linii 400 kV przez teren lasu w gminie Lelis został zaakceptowany również przez Nadleśnictwo Ostrołęka. Wykonawca musi jednak spełnić określone warunki, m.in. zbudować drogę pożarową wzdłuż linii  i zastosować konstrukcje nadleśne, które pozwolą zminimalizować wycinkę drzew.

Reprezentujący inwestora Roman Pionkowski, prezes PSE Inwestycje S.A. zapewnił, że warunki te zostaną spełnione. Dodał też, że nowe linie 400 kV będą spełniać najwyższe standardy jakościowe i techniczne. Podkreślił, iż inwestorowi zależy na realizacji inwestycji przy akceptacji społeczności lokalnych i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Starosta Ostrołęcki – Stanisław Kubeł, Prezydent Ostrołęki – Janusz Kotowski, Wiceprezydent Ostrołęki – Paweł Stańczyk, Wójt Gminy Rzekuń – Stanisław Godzina, Wójt Gminy Lelis – Stanisław Subda, Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego w Gminie Lelis – Zofia Szczubełek, Wójt Gminy Olszewo-Borki – Krzysztof Szewczyk, Specjalista ds. prawnych Urzędu Gminy Kadzidło – Grzegorz Raczkowski, Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter, Wójt Gminy Czarnia – Czesław Jurga, Nadleśniczy Nadleśnictwa Myszyniec – Andrzej Głuszek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka – Zdzisław Gadomski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – Aleksandra Atłowska, Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ w Ostrołęce – Dorota Starczewska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce – Małgorzata Bednarczyk, Prezes Zarządu PSE Inwestycje S.A. – Roman Pionkowski, przyrodnik Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska - Maksymilian Pięta, przedstawiciel Pracowni Badań Ekologicznych „NATURA” – Marek Wierzba, Dyrektor Projektu Aldesa Nowa Energia – Albert Guillen.
***
Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego, realizowaną na zlecenie państwowej spółki  Polskie Sieci Elektroenergetycznych SA.  Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Jej realizacja poprawi pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie, zminimalizuje liczbę awarii i przerw w dostawach prądu oraz zredukuje straty przesyłowe.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl