LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Aldesa konsultuje z mieszkańcami gminy Lelis nowy wariant trasy linii elektroenergetycznej 400 kV

31.01.2014

27 i 31 stycznia 2014 r. przedstawiciele spółki Aldesa Nowa Energia i PSE Inwestycje  zaprezentowali mieszkańcom gminy Lelis zmodyfikowaną trasę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki. W projekcie wariantu trasy linii zostały uwzględnione postulaty mieszkańców dotyczące odsunięcia linii od zurbanizowanej części miejscowości Białobiel i poprowadzenia jej przez Lasy Państwowe na terenie gminy.

27 stycznia 2014 r. przedstawiciele Aldesy spotkali się z mieszkańcami Siemnochy i Szwendrowego Mostu, a 31 stycznia – Białobieli i Gnatów. Spotkania poświęcone były przekazaniu informacji na temat zmian, jakie wykonawca wprowadził w projekcie linii na terenie gminy Lelis.

Dotyczą one przede wszystkim miejscowości Białobiel, gdzie część mieszkańców i pracownicy Urzędu Gminy, wskazywali na potrzebę odsunięcia linii od zamieszkałej części miejscowości. Dynamiczny rozwój zabudowy mieszkaniowej w ostatnich latach sprawił, że niemożliwe stało się poprowadzenie tu nowej linii 400 kV w torze istniejącej linii 220 kV, bez konieczności wyburzania budynków.

Planiści Aldesy, w porozumieniu z Urzędem Gminy Lelis, zaprojektowali trasę linii omijającą największe skupiska budynków, kierując ją na tereny leśne i rolne, na których nie przewidziano zabudowy.

Podczas spotkania w Białobieli, Krzysztof Tyszko, dyrektor ds. technicznych Aldesa Nowa Energia, poinformował mieszkańców, że w odpowiedzi na ich postulaty i w związku z istotnymi uwarunkowaniami inwestycji, wykonawca podjął starania o zgodę Nadleśnictwa Ostrołęka i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na poprowadzenie linii przez tereny Lasów Państwowych. Dzięki temu najbliższy budynek znajdowałby się w odległości ok. 100 m od nowej linii. Dyrektor Tyszko podkreślił, że projekt ten został pozytywnie zaopiniowany na spotkaniu ze Starostą Ostrołęckim, w którym udział wzięło ok. 25 urzędników państwowych, w tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z Warszawy, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśniczowie z Ostrołęki i Myszyńca, Prezydent i Wiceprezydent Ostrołęki, wójtowie gmin Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki, Baranowo, Czarnia, przedstawiciel gminy Kadzidło, a także reprezentanci  Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz trzech ekspertów ds. ochrony przyrody.

Prezes PSE Inwestycje S.A. Roman Pionkowski zapewnił, że przy projektowaniu i budowie linii stosowane będą najnowocześniejsze rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne, aby zapewnić najwyższe w Europie standardy bezpieczeństwa. Prezes Pionkowski podkreślił, że spółka PSE Inwestycje S.A. czuje się zobowiązana do zaproponowania rozwiązania, które będzie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i akceptowalne społecznie, nawet jeżeli będzie to rozwiązanie bardziej kosztowne w realizacji.

Zaprojektowana przez Aldesę   trasa linii w gminie Lelis, z przejściem przez Lasy Państwowe,  została dobrze przyjęta przez większość mieszkańców Siemnochy, Szwendrowego Mostu i część mieszkańców Białobieli i Gnatów. Zwracali oni uwagę, że poprowadzenia linii przez tereny leśne i rolne pozwoli uniknąć wyburzania budynków i ingerencji w  życie mieszkańców.

Część mieszkańców Białobieli zwróciła się do wykonawcy i Urzędu Gminy z prośbą o przeanalizowanie dodatkowego, trzeciego wariantu trasy linii. Postulowali oni, aby linia przebiegała przez miejscowość Gnaty i Łęg Przedmiejski, omijając wieś Białobiel.

Dyrektor Tyszko wyjaśnił, że rozwiązanie to oznaczałoby konieczność zbliżenia linii do kolejnych zabudowań .i potwierdził, że proponowany przez Aldesę wariant przez Lasy Państwowe jest pod tym względem optymalny, gdyż jest najbardziej oddalony od zabudowań.

Większość mieszkańców uczestniczących w spotkaniach przyznała, że budowa linii 400 kV jest konieczna dla zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii w regionie i uważa zaproponowany przez Wykonawcę nowy wariant przejścia przez tereny Lasów Państwowych za najbardziej  korzystny.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego, realizowaną na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie.

Bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę pełni jako Inżynier Kontraktu spółka PSE Inwestycje S.A., będąca w 100% własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl