LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Wybudowano już blisko 30% słupów linii Olsztyn Mątki – Ostrołęka

31.03.2016

Prace ziemne prowadzone w ramach inwestycji linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki są coraz bardziej zaawansowane. Aldesa Nowa Energia zakończyła budowę już blisko 60% fundamentów i około 30% słupów nowej linii.

Prace budowlane są realizowane równocześnie we wszystkich gminach, na terenie których planowana jest inwestycja. Pierwszy etap robót terenowych polega na wykonaniu fundamentów i montażu konstrukcji słupów. Następnie pracownicy Aldesa Nowa Energia rozpoczną zawieszanie przewodów służących do przesyłu energii elektrycznej.

Prace rozpoczęły się po uzyskaniu pierwszych decyzji o pozwoleniu na budowę na odcinkach planowanej linii w czerwcu 2015 roku. Dotychczas Generalny Wykonawca zakończył budowę fundamentów na ponad 200 stanowiskach, a także wybudował już ponad 100 słupów. Montaż słupa to najbardziej wymagający etap prac. Po zmontowaniu oddzielnych elementów konstrukcji na ziemi, są one podnoszone za pomocą dźwigu przez najbardziej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników i następnie dokręcane do pozostałej części słupa. Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest na ostatni kwartał  2016 roku.

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki jest inwestycją prowadzoną na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. W jej wyniku nastąpi zwiększenie niezawodności i stabilności dostaw energii elektrycznej do mieszkańców regionów północno-wschodniej Polski.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl