LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

Aktualności

Budowa linii elektroenergetycznej Olsztyn Mątki – Ostrołęka na półmetku

10.05.2016

Prace budowlane dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki wkraczają w decydującą fazę. Aldesa Nowa Energia, Generalny Wykonawca inwestycji, wybudowała już blisko 50% słupów i ponad 70% fundamentów planowanej linii.

Roboty ziemne są prowadzone równolegle na całej trasie linii, która połączy stacje elektroenergetyczne 400/220/110 kV Ostrołęka i 400/220/110 kV Olsztyn Mątki. Po wykonaniu fundamentów i stabilnym posadowieniu całej sekcji słupów, doświadczeni pracownicy przystąpią do zawieszania przewodów służących do przesyłu energii. Na skutek zastosowania tzw. metody pod naprężeniem, w miejscach, gdzie nie ma wybudowanych słupów, ingerencja w środowisko jest znikoma.

Pierwsze prace na poszczególnych odcinkach linii rozpoczęły się już w czerwcu 2015 roku. Jak dotąd, pracownicy Aldesa Nowa Energia wybudowali fundamenty na ponad 250 stanowiskach. Zakończono również montaż konstrukcji ponad 150 słupów. Warto przypomnieć, że roboty w terenie są prowadzone w zgodzie ze szczegółowo opracowanymi Planami Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Inwestycja dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki jest prowadzona na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Nowa linia, w wyniku zastąpienia dotychczas eksploatowanej linii 220 kV, wzmocni sieć przesyłową w północno-wschodniej Polsce i podniesie niezawodność dostaw energii do mieszkańców.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl