LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

INWESTOR I WYKONAWCA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Należąca do Skarbu Państwa spółka ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Zakres i forma jej działalności jako operatora zostały określone w ustawie Prawo energetyczne.

PSE S.A. zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową 400 kV i 220 kV
do wszystkich regionów kraju. Jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej, a także połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE S.A. są właścicielem ponad 13 445 km linii oraz 101 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

PSE Inwestycje S.A. to spółka zależna PSE S.A. Realizuje projekty budowy i modernizacji obiektów elektroenergetycznych – stacji i linii wszystkich poziomów napięć występujących
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Spółka kompleksowo przygotowuje i realizuje inwestycje elektroenergetyczne, pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu i Biura Projektów.

 

 

 

 

Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Realizuje duże kontrakty budowlane, zatrudnia ok. 2600 pracowników na całym świecie. W Polsce spółka zaangażowana jest w realizację dużych kontraktów infrastrukturalnych i energetycznych.

Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE SA na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl