LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV
OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

OSTROŁĘKA - OLSZTYN MĄTKI

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 kV

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
tel.: (+48) 22 242 26 00
www.pse-operator.pl

PSE Inwestycje S.A.
ul. Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa
tel.: (+48) 22 321 31 01
Faks: (+48) 22 828 40 03
www.pse-inwestycje.pl

Aldesa Nowa Energia

ul. Postępu 18, 
02-676 Warszawa,
tel.: (+48) 22 570 44 50 

ul. Marka Kotańskiego 6
Koszary Park
10-166 Olsztyn
tel.: (+48) 22 487 78 48

Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt: kontakt@liniaolsztynostroleka.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

kontakt@liniaolsztynostroleka.pl